Äänikirjalukijoiden rekisteri

1. Tietojasi käsittelevän yrityksen tiedot

Y-tunnus: 3105494-1 Osoite: Vanha talvitie 19 A, 00580 Helsinki Sähköpostiosoite: markus@bookbrother.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava

Nimi: Markus Savijoki Sähköpostiosoite: markus@bookbrothers.fi

 

3. Rekisterin nimi

Book Brothers Oy:n äänikirjanlukijoiden rekisteri

 

4. Keiden henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme meille hakevien äänikirjanlukijoiden liiittyviä tietoja, joita keräämme erillisellä lomakkeella (Google Forms).

5. Miksi käsittelemme tietojasi?

Käytämme tietoja äänikirjanlukijoiden valitsemisprosessiin.

 

6. Kuinka kauan käsittelemme tietojasi?

Tietoja säilytetään toistaiseksi, voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti tietoja voidaan säilyttää myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

 

7. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia tietoja:

  • Henkilön perustiedot

    • Muun muassa etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, lähiosoite, sukupuoli, kielitaito

  • Lukijoiden hyväksyntää tarvitsemme myös seuraavia tietoja

    • Koulutus/työkokemus, ääninäytteet

 

8. Mistä saamme tiedot?

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään lomakkeen täytön jälkeen.

9. Luovutammeko tietoja eteenpäin kolmennelle osapuolelle?

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuoliselle. Luovuttaminen on kuitenkin mahdollista perusteltua käyttötarkoitusta varten Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja kuitenkin siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja käsittelystä lain edellyttämällä tavalla. Tietoja voidaan valikoidusti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman kolmannen osapuolen kohdennettuun markkinointikampanjaan. Tietojen omistus ei pois siirry rekisterinpitäjältä, eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön.

 

10. Miten rekisteri on suojattu?

Rajaamme rekisteriin pääsyn henkilökuntamme henkilöihin, jotka sitä tarvitsevat työtehtäviensä suorittamiseen. Rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. Käytämme suojattua internetyhteyttä ja palomuuria. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään, kun se on saatettu sähköiseen muotoon. Sähköinen aineisto säilytetään asianmukaisesti suojattuna. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

11. Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojen käsittelyyn liittyen?

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Voit pyytää meitä tarvittaessa korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. Sinulla on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Sinulla on oikeus pyytää poistamaan tietoja, jos koet, että ne eivät ole tarpeen tehtävämme kannalta. Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos koet, että meillä ei ole oikeutta käsitellä henkilötietojasi tai koet, että olemme käsitelleet niitä lainvastaisesti.  Sinulla on oikeus pyytää tietosi siirrettäväksi sähköisessä muodossa toiselle palveluntarjoajalle. Jos koet, että rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Verkkosivuilla vieraileva voi tyhjentää tai estää evästeet, mikä kuitenkin voi heikentää sivuston käyttäjäkokemusta tai aiheuttaa toimintahäiriöitä. Tarkastus- ym. pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti.

BB logo.png